Специални игрови правила

ПОРАЗЯВАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ПОРАЗЯВАНЕ

 

ПРЕДАВАНЕ:

 • Предаването е възможно, но непрепоръчително. Ако се „Предадете“ противникът може да ви разпита без да приложи усилия да ви излекува. В случай, че се предадете, задължително трябва да отговорите честно на 5 въпроса, които ви зададат и да разкриете самостоятелно честота на вашата фракция (ако имате право да използвате радиостанция).

ПОРАЗЯВАНЕ:

 • Броят се всички удари с топче във всяка част на тялото ви и всяко оборудване, което е закрепено за вас (раница, багажна система и други). Независимо дали е рикошет или директно попадение.
 • Стрелбата на сляпо (по либерийски) е категорично ЗАБРАНЕНА.
 • Стрелбата по съюзници се брои. Проверявайте вашите цели. Вашето командване има право да ви изпрати на военен трибутал и да ви накаже за стрелба по съюзници.
 • Ако двама участници стрелят едновременно и двамата бъдат улучени, ДВАМАТА участници са „поразени“.

ПРИЗНАВАНЕ НА ПОПАДЕНИЯТА:

 • Еърсофтът е хоби на почтеността. Признайте своето поражение. Никога не маркирайте противника вербално. При съмнения, че противникът не си признава се обърнете към командването или гейм мастър.
 • Когато бъдете ударен, следвайте следната процедура – Вдигнете ръка, извикайте „Ударен“ и веднага паднете на земята, симулирайки истинско раняване – колкото по-истински, толкова по-добре. Често е трудно да се чуят участниците в шума от стрелбата на репликите и/или през храсталаци дори на къси разстояния, така че направете всичко възможно противника да разбере, че сте били ударен, в противен случай може да продължат да стрелят по вас по невнимание. ВИКАЙТЕ КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПО-СИЛНО!
 • Докато чакате на място, моля, не презареждайте пълнители и/или гранати, не пробвайте вашата реплика или нещо друго освен да викате „Медик!“ - звуците при презареждане и „пробна стрелба“ отвличат вниманието на живите участници в района, които може неволно да решат, че сте излекуван или жив.
 • Никога не викайте медик, докато над вас тече престрелка. Повикайте го едва когато е безопасно за него или за лицето, което ще ви извлече до медика.
 • Във всяка фракция ще има специални доверени играчи, които ще наблюдават останалите участници по време на игра. При непризнаване от ваша страна когато са видяли нарушението ви, след легитимация, тези немаркирани гейммастъри, ще могат да налагат индивидуални наказания, докладвайки за това на главния или фракционния гейммастър.

 

 

КЪРВЕНЕ И ПЪРВА ПОМОЩ

 

ВИДОВЕ ПОРАЖЕНИЯ:

 • Правилата на нашите игри предвиждат три типа поражения:
  • ЛЕКИ – това са всички първи поражения от топче в крайник (крак, ръка, глава). Можете да бъдете лекуван от всеки и върнат в игра.
  • ТЕЖКИ – това са всички поражения в тялото или вторични поражения в крайник. Можете да бъдете лекуван единствено от МЕДИК и върнат в игра.
  • ТОТАЛНИ – това са поражения водещи до незабавна елиминация, като убийство с нож или граната. При тотално поражение не кървите и не можете да бъдете лекуван, а веднага се отправяте към мъртвило/лазарет.
 • Ранените участници могат да бъдат транспортирани с МПС до Лазарет/База, ако няма медик в близост преди да изтече времето им за кървене.

ЛЕКИ ПОРАЖЕНИЯ:

 • Времето за кървене при леко поражение е 10 минути.
 • При първо попадение в крайник (крак или ръка), след като се маркирате вербално, че сте ударени, падате на земята и изчаквате да ви бъде оказана помощ в рамките на времето за кървене или да „изкървите“.
 • При повторно попадение в същия или друг крайник, получавате тежко поражение. Правилата за тежко поражение можете да прочетете по-надолу.

ТЕЖКИ ПОРАЖЕНИЯ:

 • Времето за кървене при тежко поражение е 5 минути.
 • Тежко поражение е всяко следващо поражение в крайник, както и всяко попадение в тялото.
 • При тежко поражение, след като сте се маркирали като УДАРЕН, падате на земята и изчаквате да „изкървите“ или да ви бъде оказана помощ от медик.
 • След тежко поражение не можете да тичате и извършвате всички действия бавно.
 • Което и да е следващо поражение е последно. Не кървите, а директно се отправяте към мъртвилото или лазарет.

ИЗВЛИЧАНЕ НА РАНЕНИ

 • Всички поразени играчи, чието време за „кървене“ не е изтекло могат да бъдат извличани по един от следните начини:
  • Носене на гръб – единствено след съгласието на „кървящия“ и вашата физическа възможност да го носите;
  • Подпиране под рамо от 1 човек – прекарвате ръката на кървящия над вашето рамо и бавно го извеждате до безопасна локация или МПС за извеждане на ранени.
  • Подпиране под рамо от 2 души – ранения е по средата между двамата извеждащи го, подпрян на рамената им.
 • Извеждащите ранени могат да се прикриват, докато извеждат ранения използвайки пистолет. Друг тип реплика, независимо от нейната мощност или размер, не се допуска за прикриване по време на извеждане от страна на извеждащия.
 • Ако извеждащия бива ударен, то и двамата/тримата лягат на земята и изчакват други живи участници да ги изведат или да им изтече времето за кървене.
 • Ако извежданият бива ударен, извеждащия може да продължи своята игра.
 • Ако контактът между извеждащия и извеждания бъде нарушен, извеждания спира и ляга на земята, докато не бъде възобновено извеждането.
 • Поразените участници имитират „мъртво тегло“ и не могат да подпомагат собственото си спасяване.

 

 

ЛЕКУВАНЕ

 

ЛЕКУВАНЕ ОТ ДРУГ ВОЙНИК:

 • Друг войник може да ви излекува единствено от леко поражение чрез поставяне на бинт на поразения крайник. За целта всеки участник ще разполага с игрова аптечка с бинтове, чието количество е определено от организатора.

ВИДОВЕ МЕДИЦИ:

 • Съществуват два типа медици:
  • Санитар (медик на отделение) – на разположение на всяко отделение (9 души). Носи по-малко медикаменти и има възможност единствено да лекува леко поражение и да спира кървенето от тежко, без да премахва негативните последици от тях.
  • Медик (взводен медик) – на разположение на всеки взвод (3 отделения). Носи значително количество медикаменти, има възможност да разгръща лазарет (мобилно мъртвило). Може да премахва негативните последици от пораженията на играчите след третиране в Лазарет.
 • Количеството бинтове и интравенозни инжекции, които може да носи медикът според професионалния му клас се определя от организатора.

ЛЕКУВАНЕ НА ЛЕКИ ПОРАЖЕНИЯ:

 • Лекуването на леки поражения се извършва чрез поставяне на бинт на поразения крайник.
 • След лекуването на крайника, той е частично функционален:
  • Крак – куцате, не можете да тичате;
  • Ръка - не може да се ползва за сложни операции, дълго оръжие може да се ползва, но не и с поразената ръка като спусъчна ръка, може да бъде ползван лакътя на ранената ръка като опора на репликата. Смяна на пълнител се извършва с едната (здравата) ръка.

ЛЕКУВАНЕ НА ТЕЖКИ ПОРАЖЕНИЯ:

 • Ако тежкото поражение е в крайник, след бинтоване се поставя интравенозна инжекция (изпива се бутилка вода 330 мл).
 • Ако тежкото поражение е в тялото, трябва да бъде свалена броневата защита на поразения играч и да се бинтова тялото. След което да се постави интравенозна инжекция (изпива се бутилка вода 330 мл).

ЕЛИМИНИРАНЕ НА НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ОТ ПОРАЖЕНИЯ:

 • Ако поразен и лекуван играч иска да премахне напълно негативните последици от леко или тежко поражение, той трябва да посети Лазарет или Базата и да почива в продължение на 30 минути, през които е небоеспособен.

ЛАЗАРЕТ:

 • Лазаретът е оборудвана позиция в която е доставена носилка, сандък с медикаменти (бутилки вода 330 мл.) и сандък с бинтове.
 • Лазаретите могат да бъдат щурмувани, а съдържанието им откраднато.

 

ЕЛИМИНИРАНЕ

 • Когато преди това сте били „ранени“ и сте ударени отново (т.е. имате трето леко поражение или второ тежко поражение), вие сте „убит“ и се считате за „мъртъв“. Веднъж „мъртъв“ трябва да посетите Лазарет (подвижно мъртвило) или Базата (основно мъртвило).
 • Когато сте „ранен“ и вашето раняване не е било третирано от медик, времето ви за кървене е изтекло, вие сте „убит“ и се считате за „мъртъв“. Веднъж „мъртъв“ трябва да посетите Лазарет (подвижно мъртвило) или Базата (основно мъртвило).
 • Поразеният Санитар може да бъде лекуван единствено от Военен лекар. Ако не му бъде оказана помощ или е достигнал максималното количество третирани поражения, той е „убит“ и се счита за „мъртъв“. Той трябва да посети Лазарет (подвижно мъртвило) или Базата (основно мъртвило).
 • Военният лекар може да бъде лекуван само от друг Военен лекар. Ако не му бъде оказана помощ или е достигнал максималното количество третирани поражения, той е „убит“ и се счита за „мъртъв“. Той да посети Лазарет (подвижно мъртвило) или Базата (основно мъртвило).
 • Ако сте „мъртви“, когато се преродите вие губите всички знания и спомени за това което се е случило докато се преродите.
 • Когато като „мъртви“ се придвижвате към Лазарет или База, трябва да го правите с поставена оранжева кърпа/жилетка (или включена мигаща червена светлина през нощта).

 

ПЛЕНЯВАНЕ НА ПРОТИВНИЦИ

 • Търсенето на информация от противниковите участници е позволено и силно се насърчава. Процедурата за претърсване може да се случи, докато участник е „ранен“ или се предаде доброволно. Това също включва лицата които в момента се лекуват в Лазарет/База.
 • Има два варианта на претърсване. Винаги питайте пленения как желае да бъде претърсен:
  • С реализъм – в този случай можете да проверите неговите джобове, раница, да имитирате мъчения, без да причинявате реални физически травми. В момента в който участника заяви, че желае да спрете, той е длъжен да ви предостави всяка информация като в следващия вариант на претърсване.
  • Опростено – в този случай участникът е длъжен да ви предостави доброволно всичко, което пожелаете, ако е налично при него – оперативна информация, карти, радио честоти, плячка (в някои мисии участниците могат да получат плячка, която трябва да предадат когато бъдат претърсени).
 • Всички предмети, които са иззети/предоставени физически по време на претърсването, следва да бъдат върнати на участника (освен в случаите на игрови инвентар предоставен от организатора). Иззетите предмети могат да бъдат фотографирани като доказателство.
 • Пленените не могат да бъдат връзвани или закопчавани с белезници!

БРОНЕВА ЗАЩИТА И КАСКИ

 • Бронежилетката се определя като набор от предни и задни плочи за балистична защита като ESAPI/SAPI/ или руски еквивалентен стил плочи или набор от предни и задни тренировъчни плочи, в които всяка плоча тежи минимум 2,5 кг. и е поставена в бронежилетка.
 • Меката броня сама по себе си не се квалифицира като бронежилетка.
 • Страничните плочи не се броят към необходимото оборудване и тегло, посочени по-горе.
 • Балистичните каски се определят като всяка истинска балистична каска или реплика на съществуваща балистична каска. Истински каски или реплики на каски, проектирани като или копиращи каска за удари, не се квалифицират като балистични каски. Ако вашият шлем има вентилационни отвори в него, тогава това е каска за удари и не се квалифицира като балистичен шлем, както е дефинирано по-горе. Това не означава, че не можете носете каската си, само че няма да можете да се възползвате от предимствата, които осигурява балистичната защита.
 • Паравоенните формирования не могат да носят балистична защита.
 • Участниците, които носят пълна бронева защита (каска и бронежилетка с предна и задна плоча с тегло поне 2,5 кг. всяка) имат право на едно допълнително лекуване от тежко поражение преди да бъдат елиминирани напълно.
 • Всеки участник, който иска да се възползва от тази възможност, следва да предостави плочите и каската за проверка дали отговарят на условията по време на регистрацията. Организаторът има право да извършва контролни замервания в базата.
 • Участниците с одобрени балистични защити и каски ще получат специална гривна, която да им гарантира правото на допълнително тежко поражение.
 • Ако по време на играта решите да не носите каската или балистичната защита, вие губите правото на второ третиране на тежко поражение за времето в което сте без тях.
 • Военните лекари и санитарите не могат да носят пълна бронева защита.

 

 

РАДИОКОМУНИКАЦИЯ

Въпреки че вашата позивна в еърсофта е чудесна, отлично ви отива и се е превърнала в прякор, тя няма място на нашите събития. Единствените позивни, които ще бъдат използвани или разпознати, са изброените от организатора и оповестени на всяка фракция преди началото на играта. Ако не виждате позивна за вашата игрова роля, вероятно е защото не сте упълномощени да ползвате радиостанция.

 

Следните честоти PMR канали се използват за събитията организирани от The Armoury:

 • Административен канал: 1-ви канал
 • Алтернативен – 2-ри канал
 • Непредвидени обстоятелства и спешни случаи – телефон
 • Сили на Таламир и INVADER: Канали 3-8
 • Сили на Кудра: Канали 9-14
 • Паравоенни формирования: Канали 15-16

 

Наблюдението на вражеските комуникации е разрешено на нашите събития, но участниците могат само да слушат и не могат да натискат микрофона си или да се намесват по някакъв начин в комуникациите на честоти, присвоени на противниковите фракции.

Е

динствените участници, упълномощени да носят или използват радиостанции, са:

 • Всеки участник в командния състав на фракцията;
 • Ръководители на взводове, сержанти на взводове, ръководители на отделения и ръководители на групи;
 • Друг участник, определен от командния екип според нуждите на игровата му роля;

 

На всички останали участници е строго забранено да използват радиостанции освен на Канал 2 в аварийни случаи, когато не могат да се свържат с организатор по телефон.

 

МУНИЦИИ И ПРЕЗАРЕЖДАНЕ

Всеки участник носи ограничен боекомплект (количество топчета) в пълнителите както следва според класа реплика:

 • Карабина - 990 топчета (10 зареждания със стандартен спийдлоудър за 90 топчета)
 • DMR - 450 топчета (5 зареждания със стандартен спийдлоудър за 90 топчета)
 • Болтов снайпер - 90 топчета (1 зареждане със стандартен спийдлоудър за 90 топчета)
 • Картечница - 1 голям бункерен пълнител от 2500/3000 топчета или два малки бункерни пълнителя по 1500 топчета

 

Пистолетите нямат ограничения в броя топчета, но имат ограничение в броя пълнители - не повече от 2 броя пълнители.

 

Дозареждане на пълнителите се допуска единствено в Базата, Основното мъртвило и Подвижното мъртвило.