Copyright © 2023. All Rights Reserved

Правила за цивилното население

Градовете и селата като игрови елемент във военната симулация Ironclad, в които освен основните еърсофт групировки присъстват и „цивилни“ граждани, които могат да формират паравоенни формирования. Цивилните сами избират коя от фракциите да подкрепят и в каква степен спрямо убежденията на своя персонаж.

 

Цивилните могат да се коалират и да създават паравоенни въоръжени партизански групировки.

 

Изберете дали да живеете като мирен гражданин или като революционер, партизанин или местен мафиот… Развивайте бизнес (законен или не чак толкова) или бъдете занаятчия, учен или културен деец.

 

Въпреки че играете като военен елемент в играта, фокусът не е да стреляте по първия заподозрян враг, който видите, но да използвате установени процедури за работа с цивилни, за да определите намеренията и ниво на опасност, която представлява целта. Като такива елементи, войниците от INVADER и Таламир, така и от Кудра, имат две основни цели при среща с цивилни:

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ВЪЗСТАНИЦИ

Присъствието на войски на INVADER и Кудра в цивилните зони е преди всичко за осигуряване на сигурност в района и установяване на върховенството на закона. Поради това може да се наложи да премахнете заплахите за вашата фракция. Това може да включва маргинални религиозни групи, враждебни бизнеси, трафиканти на наркотици и други.

 

Наложително е да не действате по собствено усмотрение и да следвате инструкциите на вашата командна верига във връзка със SOP (Стандартни оперативни процедури) и ROE (Правила за работа), за да не създавате ненужни търкания с местното население и/или местно управление.

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Мисиите по граждански дела са от изключителна важност по време на събитието. Използва се предимно като начин за спечелване на сърцата и умовете на местното население. Това е особено вярно, ако вашата фракция има намерения да остане в центъра на града, без да влиза в малки сблъсъци на всяка улица. Мисията на пехотата също ще бъде да служи като сила за бързо реагиране в случай на ескалация на насилие с бунтовническа група или противникова фракция.

 

Мисиите по граждански дела може да има няколко подчинени мисии, като например:

 • Снабдяването на местното население с медикаменти и медицински средсва
 • Разширяване на местната търговия чрез бизнес стимули
 • Приток на туристи чрез отпускни листове за войниците
 • Изграждане на инфраструктура.

 

МЕСТНА ВЛАСТ И VIP ЛИЧНОСТИ

Фракциите е добре да установят комуникация с местните власти и VIP личности. Някои от тях могат да осигурят ценна оперативна информация. Въздържайте се да проявявате самоинициатива, освен ако нямате директна заповед от вашата командна верига, тъй като може да има последствия за вас и вашето звено при арестуване или убийство на влиятелен човек от общността или властта.

 

Повечето – ако не всички – високопоставени държавни служители ще имат подходяща идентификация с която ще могат да се легитимират.

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Цялото цивилно население получава ID карти в началото на събитието, но процесът на идентификация не е безупречен и лицето може да има фалшива самоличност. Важно е да потвърдите самоличността на всеки потенциален заподозрян с помощта на местната полиция (те трябва да разполагат с пълен списък на истинските документи).

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МИЛИЦИЯТА

Структурата на милицията варира в зависимост от размера на събитието. В повечето случаи те се ръководят от ТРЪСТИ, който ще поеме ролята на началник на милицията.  Милицията е неутрална в по-голямата си част по време на събитието, за да се координира с управляващите властта в държавата сили. Освен ако нямате конкретна заповед от командната верига по отношение на определена HVT, трябва да предадете всички затворници в ареста на местната милиция.

 

Гражданите могат законно да носят всякакви помпи, снайперски пушки (без оптика и с мощност до 1,7J) и пистолети без твърде много аксесоари (бързомер/оптика, PEQ и т.н.). Разрешителният режим и правилата за получаване на разрешително за притежание, носене и употреба се определя от Милицията.

 

Гражданите могат да използват гранати и пиротехника законно ако имат разрешение Милицията. В противен случай рискуват да бъдат арестувани и съдени.

 

Гражданите могат да използват МПС. То трябва да бъде предварително регистрирано, а водачът да притежава валидна шофьорска книжка. Всяко МПС ще получи специални регистрационни табели за събитието. Автомобилите на милицията трябва да бъдат маркирани предварително от собственика на автомобила със стикери предоставени от организатора.

 

Икономиката е в центъра на събитието. При настаняване ще ви бъде дадена начална сума игрови пари в брой, след което можете да спечелите повече пари, като работите в бизнес или като имате собствен бизнес.

 

Предприятията ще получат отделен приток на пари, за да плащат заплатите на своите служители и/или да харчат в свободното си време.

 

Фирмите могат да таксуват в местни игрови пари, реални пари (за неигрови стоки) или боеприпаси (топчета).

 

Военните фракции също ще разполагат с определен бюджет местна игрова валута.

 

Притежаването и управлението на бизнес в играта е това, което отличава нашия формат от всяко друго събитие в България.

 

Бизнесът трябва да спазва правилата за конкретното събитие, което може да изисква от него да направи следното:

 • Предварително да регистрират бизнеса си в местната власт.
 • Винаги разполагайте разрешителното за работа на вашия бизнес на видимо място.
 • Да платите определена сума местни игрови пари на своите служители.
 • Да регистрирате всички оръжия в полицията (за частни охранителни и военни компании).
 • Да спазвате законите, приети от правилата и местната власт за конкретното събитие.

 

Законите и  задълженията варират в зависимост от събитието. Задължително е да се консултирате със законите, които ще бъдат публикувани в правилата за конкретното събитие, на което ще присъствате.

 

НИКОЙ не е освободен от правилата. Ако не сте ги чели или не знаете за тях, това е ВАША отговорност

 

Наказания за нарушаване на законите включват, но не се ограничават до: частична или пълна загуба на разрешително за бизнес, финансови санкции и наказателно преследване от Милицията.

 

Милицията има водеща роля в Селото, тя носи отговорността да поддържа мира и реда на силно въоръженото и буйно население.

 

Като такива, местното правителство им е дало малко задължения и големи правомощия.

 

Сред многото отговорности на полицейското управление е изпълнението на наказанията. Тя може да арестува играч до два часа. Милицията може също така да конфискува топчета, ако заподозреният е осъден, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТОПЧЕТАТА В ТЕХНИТЕ ПЪЛНИТЕЛИ И СПИЙДЛОУДЪРИ.

 

Гражданските събития могат да бъдат организирани от местната власт, както и от всяка по-голяма цивилна група. Те обикновено са координирани и изискват участието на повечето, ако не и на всички цивилни.

 

Някои примери за събития:

 • Изборно гласуване
 • Концерти и фестивали
 • Определени „религиозни“ събития.
 • Реч на местната власт
 • Други обществени процеси

 

Важно е да се отбележи, че тези събития обикновено се подготвят часове, ако не и дни, и всякакъв вид хаос, който би попречил на събитието, ще бъде изключително не на място. Работата на правителството и полицията ще бъде да накарат лицето, отговорно за смущението, да бъде строго наказано в съответствие с публикуваните закони и може да му бъде забранено участие в бъдещи игри. Не бъдете човекът, който съсипва събитието за 200-400 събрани играчи „само защото“.

 

Ролята на правителството е да поддържа колелата на цивилната фракция да се въртят.

 

Правителството отговаря за благосъстоянието на участниците от административна и практическа гледна точка.

 

Правителството има следните отговорности към населението:

 • Безопасност на участниците
 • Инспекция на предприятията, за да се гарантира, че не се предприемат небезопасни действия.
 • Икономиката на игровите пари в брой и топчета да тече непрекъснато.
 • Прилагане на основни правила и закони.
 • Координира се с фракциите на Кудра и Таламир, за да се поддържа гладкото протичане на играта.

 

Местното правителство се оглавява от член на AEG, който по всяко време ще гарантира, че участниците следват духа на играта и е там, за да спре всяко небезопасно действие, на което той/тя може да стане свидетел.