Правила за безопасност

1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

За участие в игра се допускат навършили 18 години психически и физически здрави лица. Забранява се участието в игра на лица под въздействието на дрога или такива, употребили алкохол. Забранява се консумирането на алкохолни напитки и опиатни или стимулиращи средства по време на игра.


 

2. БЕЗОПАСНОСТ

2.1 Защита на очите
Носенето на защитни очила е задължително по време на всички игри, през цялото време, освен в „безопасните зони”.

Одобрени от Еърсофт София са очила с плака от поликарбонат 2.2мм, защитаващи очите и отстрани (Европейски стандарт CE EN166A, B). Очила, за които има съмнения относно пригодността, задължително се прострелват преди игра от организаторите или съдиите.

Забранява се да се свалят очилата по време на игра!

Ако очилата ви са замърсени или запотени, можете да ги почистите докато друг играч ви прави заслон, предпазвайки главата ви.

При повреда или друг проблем с очилата, играчът с проблем е длъжен да оповести това и бива съпроводен от най-близкия до него играч до „безопасна зона”. При забелязване на играч без очила, играчите са длъжни да извикат „Стоп игра! Играч без очила!“ и да процедират по гореописания начин. Абсолютно се забранява стрелба по хора, които не носят защитни очила. 

 

2.2 Защита на тялото и главата
Препоръчва се носенето на дреха с дълги ръкави и панталон с дълги крачоли, както и на шапка или каска за защита на главата от попадения.
Препоръчително е и използването на:

 • високи (туристически) обувки, за укрепване и предпазване на глезените от навяхване;
 • ръкавици, за предпазване на ръцете;
 • и наколенки, за защита от стъкла и остри предмети при клякане.

2.3 Оранжева жилетка/шапка /кърпа/червена светлина
Всеки играч трябва да носи оранжева жилетка, шапка или кърпа (с размер не по-малък от 40 cm x 40 cm), за маркиране при елиминация, или при излизане „оф гейм“. Само съдиите и организаторите на игри могат да носят светло зелени сигнални жилетки.
Всеки играч трябва да носи източник на червена светлина за нощната фаза на играта - фенер с червен светофилтър, челник с червена светлина, светеща пръчка с червена светлина или друг подхосящ източник на червена светлина.

 

2.4 Физически контакт
Забранен е всеки нежелан или неоправдан физически контакт като например захват, сграбчване или задържане за дрехи или реплика/екипировка на друг играч. Единствените приемливи ситуации, в които играч може да докосва друг играч, е при игрово лекуване или при оказване на помощ в критична ситуация.

 

2.5 Първа помощ
Първа медицинска помощ е отговорност на самият играч. Организаторите не носят отговорност за настъпили физически/психически травми или увреждания. Всеки един играч е длъжен да носи индивидуален медицински пакет, както и да прецени самостоятелно своят здравен статус и възможността си да участва в играта.


 

3 РЕПЛИКИ, АКСЕСОАРИ, ТОПЧЕТА

Еърсофт репликите са нискоенергийни пневматични играчки, които стрелят с 6 мм. пластмасови топчета, тежащи 0.20-0.50 грама. Те са копия на реални оръжия, но са напълно различни като конструкция, материал и начин на работа. Обикновено кинетичната енергия е 0.5-4 джаула, така че те остават доста под разрешените от законите в България 24 джаула, и не подлежат на разрешителен или уведомителен режим.

В игра се допускат само екипировка, игрови устройства и реплики, одобрени от екипа на „Еърсофт София“ или организаторите на игра. Ако притежавате реплика, за която не сте сигурни дали би била допустима за игра, се обърнете към организаторите.

Абсолютно се забранява носенето на бойно оръжие по време на игра!

 

3.1 Отношение към репликата
Дръжте еърсофт репликата в калъф или куфар (с разкачена батерия, изваден пълнител и на предпазител) при нейното пренасяне към и от игра. Не само, че това е най-сигурният начин за пренасяне, а и предпазва репликата от надрасквания или счупвания. На много места единственият начин легално да се пренася оръжие е в калъф.

Никога не изнасяйте или вадете на показ еърсофт реплики на публични места!

 

3.2 DMR реплики

DMR репликите трябва външно да приличат на бойните DMR образци - външна цев не по-къса от 400-милиметрова вътрешна цев, монтирана оптика и двунога.

DMR репликите могат да се ползват само с риълкап/мидкап пълнители.

DMR репликите трябва да са механично или програмно ограничени само до единична стрелба.

При стрелба с DMR реплика следва да се спазва правилото за едно топче във въздуха - може да произведете нов изстрел едва след като топчето от предходния изстрел се е ударило в преграда или е паднало след загуба на енергията си. Целта на това правило е да се избегнат ситуации на trigger spam (бързи единични изстрели), които не са желателни при стрелба с тежките топчета, с които обичайно стрелят DMR репликите.

 

3.3 Снайперови реплики
За снайперова реплика се счита всяка реплика, енергията на топчето от чийто изстрел достига до не повече от 4 джаула (виж т. 4.1) и позволява само единична стрелба чрез ръчно презареждане.

 

3.4 Картечници
Репликите за огнева поддръжка имитират реални такива и използват пълнители с голям обем (над 1000 топчета). За такъв клас не се приема картечен пистолет или щурмова реплика с голям капацитет на пълнителя.

 

3.5 Пълнители
Задължително е използването на пълнители, тип „mid-cap“ и „real cap“.
Бункерни пълнители се допускат ЕДИНСТВЕНО на реплики за огнева поддръжка. За бункерен пълнител се счита такъв пълнител, който отговаря на един или повече от долните критерии:

 • Капацитет над 600 топчета.
 • Наличие на възможност за електрическо подаване.

 

3.6 Позволени топчета
За игра се ползват обикновени или биоразградими пластмасови топчета с тегло от 0.20 до 0.50 грама.
Забранява се използването на стъклени или метални топчета!

 

3.7 Ножове
В игра може да се ползват само гумени или неостри пластмасови реплики на ножове. Истински ножовете могат да бъдат използвани само като инструменти за битови и полеви работи.

 

3.8 Щитове
Позволено е използването на реплики на балистични щитове, като те трябва да са не по-големи от 120 на 60 см. и да тежат не по-малко от 6 кг. Играчът, носещ щита, може да стреля само с пистолет.

 

3.9 Гранати
Използването на всякакъв вид пиротехнически средства е забранено.

За употреба са разрешени мини, разтяжки и гранати с Green Gas, Со2, сгъстен въздух, с електроника, както и пружинни мини тип „Claymore”.
При активиране на мини или гранати всички играчи (свои и/или противникови) в радиус от 5 (пет) метра от “експлозията” и с директна видимост към гранатата се считат за елиминирани и се отправят директно към “мъртвилото” без да “кървят”. Ако в момента на “експлозията” играчите са скрити зад тухлена или бетонна преграда, то те НЕ са поразени и продължават да играят.
Активирането на граната или мина директно елиминира играч с щит, ако е в нейния петметров радиус и той се отправя към “мъртвилото” без да кърви. Играчите около и зад играчът с щит се считат също за елиминирани, ако са в радиуса на “експлозията” и се намират в пряка видимост към гранатата или мината.

 

3.10 Маскировка, гили
Гили или други елементи, наподобяващи гили, може да носи играч, който използва реплика на снайпер или DMR.

 

3.11 Радиокомуникация
Използването на радио и електронно оборудване за комуникация в игровото поле е позволено за определените игрови роли. Използването или подслушването на противниковите радио честоти е позволено в рамките на игровите правила.

В игрите, организирани под егидата на The Armoury, се използват 16 FM канала с фиксирани радиочестоти в PMR диапазона 446.0-446.2 MHz, предназначени за граждански радиоразговори:

radio_freq


 

4. ПРАВИЛА ЗА СТРЕЛБА

 • Забранява се т.нар. “либерийска” стрелба, при която играчът не може да види през мерните прибори целта, към която стреля!
 • Забранява се репликата да се провира в дупки и цепнатини, или да се подава зад ъгъла и да се стреля на сляпо!
 • Препоръчва се стрелба в торса, ако ситуацията позволява.
 • Забранява се прицелване в глава, ако е видима и може да се уцели друга част на тялото!

 

4.1 Ограничения в скоростта на стрелба
Максималната скорост се измерва в джаули (Joules, J), при настроен хопъп и с използване на топчето с което се играе. Организаторът е длъжен да замери всички реплики, преди да даде начало на играта.

 

4.1 Игра на открито
В игра на открит терен са в сила следните ограничения в скоростта на репликите, като се гледат референтните стойности в J (Joules, джаули) при замерване с топчето с което се играе.

 

 

За пресмятане на енергията и скоростите с различни като тегло топчета може да използвате този FPS/Joules Calculator 306

След замерване всяка реплика, в зависимост от нейната дулна енергия и клас, се маркира с цветна лепенка или “свинска опашка” на спусъчната скоба за допустимата минимална дистанция на стрелба:

 

 

4.2 Игра в и от сгради и близък бой
На дистанции по-малки от 10 метра, се ЗАБРАНЯВА използването на всякакви реплики, стрелящи с повече от 1.2 J, както и стрелбата на автоматична с каквато и да е реплика.

Ако двама противникови играчи излязат един срещу друг на дистанция под 10 метра и двамата нямат реплика, стреляща с до 1.2 J, те могат да разрешат ситуацията по един от следните начини:

 • Маркират се и двамата и се отправят към своите „мъртвила“;
 • Отдалечават се едновременно в противоположни посоки и продължават играта.

При престрелка, при която и двамата противници са в сграда, те могат да ползват каквито и да е реплики, стрелящи със скорост до 1.2 J. Разрешава се само единична стрелба.

Играч в сграда може да обстрелва противников играч, намиращ се извън същата сграда, с всякаква реплика, както на единична, така и на автоматична, стига да спазва минималната дистанция за класа на репликата си. Силно е препоръчително да се играе с повишено внимание и предпазливост около врати и прозорци, от които можете да бъдете простреляни от упор.

Не забравяйте, Вашата безопасност е Ваша лична отговорност!

Играч на открито може да обстрелва противников играч в сграда с всякаква реплика, както на единична, така и на автоматична, стига да спазва минималната дистанция за класа на репликата си. Когато играч отвън се приближи до под 10 метра от сграда, той може да стреля по противник вътре в сградата само с реплика, стреляща до 1.2 J без значение на каква дистанция от него е противниковият играч в сградата.

 

4.3 Игра през нощта
В нощната фаза на играта се ЗАБРАНЯВА използването на всякакви реплики, стрелящи с повече от 1.7 J, както и стрелбата на автоматична с каквато и да е реплика освен на предварително определените от организатора позиции.


 

5. НАКАЗАНИЯ

При нарушаване на правилата, съдиите налагат следните наказания индивидуално или за целия отбор:

 • За първо нарушение - предупреждение за изгонване от игра.
 • За второ нарушение - принудителен престой в „мъртвилото“ и предупреждение за изгонване.
 • За трето нарушение - окончателно изгонване от игра и недопускане до участие в следващи игри.