Copyright © 2023. All Rights Reserved

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКИ ПО ЗАЯВКА ОТ ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОРИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКИ ПО ЗАЯВКА ОТ ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОРИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКИ ПО ЗАЯВКА ОТ ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОРИ
в сила от 01.01.2022 г.

 

Изпълнението на поръчките се извършва от "Еърсофт Нейшън България" ООД, ЕИК 206104142, с адрес на управление гр. София, кв. Драгалевци, ул. Лешникова гора 23А и адрес на извършване на търговска дейност гр. София, ж.к. Лозенец, ул. Стоян Заимов 9, представлявано от Александър Петров, наричан за кратко Търговец.

 

 

 

 

 

 1. "BEST PRICE & TIME" ПОРЪЧКИ:
 1. Поръчките по политиката "Best Price & Time" представлява набор от дейности, осигуряващи на клиента най-добрата цена и най-доброто време за доставка на избраните от него стоки.
 2. Заявката за поръчка се публикува по един от следните начини:
  - електронно писмо до следния адрес: customer_orders@thearmourybg.shop
  - съобщение до Facebook страницата на Търговеца;
 3. Политиката "Best Price & Time" обхваща стоки в магазините на следните партньори на Търговеца:
              - Anareus (Чехия)
              - Gunfire (Полша)
              - Powair6 (Франция)
              - Airsoft Zone (Австрия)
 4. Публикувайки заявка за даден продукт, в срок до 2 работни дни клиентът получав оферта със сравнение на цените и времето за доставка на продукта от всички партньори по т.2.2, в които той е наличен.
  Ако стойността на даден артикул е временно намалена при някой от търговските партньори, Търговецът задължително оказва основната и намалената цена, както и времето за което цената е намалена.
 5. Цената на артикулите се изчислява в лева по следната формула:
  (Цена в евро х 1.96) + комисионна = Цена в лв. с ДДС.
  За партньори, които не предлагат цени в евро, стойността на продукта първоначално се превалутира в евро по действащия курс за деня на потвърждаване на поръчката.
 6. За обем на поръчката се прилага следната комисионна:
  - до 50 евро - 15 %
  - над 50 евро – 14,5 %
  - над 100 евро – 13,5 %
  - над 250 евро – 12 %
  - над 500 евро – 10 %
 7. След получаване на офертата, клиента има право да избере коя стока от кой партньор да бъде доставена и да заплати стойността на поръчката по един от възможните методи за плащане в срок от 5 работни дни, за да потвърди поръчката.
 8. Търговецът пристъпва към изпълнение на поръчката, едва след потвърждение на поръчката от страна на Клиента.
 9. Стоките в една поръчка могат да бъдат поръчани както от един, така и от няколко различни търговски партньора.

 

 1. СПЕЦИАЛНИ ПОРЪЧКИ:
 1. Специална поръчка е всяка поръчка, на стока, която не се предлага от търговските партньори по политиката "Best Price & Time".
 2. Специалните поръчки се извършват от търговци, разположени извън Европейското икономическо пространство.
 3. Цената на артикулите се изчислява в лева по следната формула:
  (Стойност на поръчката х валутен курс) + логистична услуга + 35% = Цена в лв. с ДДС.
  В комисионната от 35% са включени митническите такси и ДДС.
 4. Заявката за поръчка се публикува по един от следните начини:
  - електронно писмо до следния адрес: customer_orders@thearmourybg.shop
  - съобщение до Facebook страницата на Търговеца;
 5. Публикувайки заявка за Специална поръка, клиентът получава, в срок до 2 работни дни, оферта с калкулация на стойността на поръчката в лева.
 6. След получаване на офертата, клиентът трябва да потвърди поръчката в срок от 5 работни дни.

 

 1. ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА:
 1. За поръчки по политиката "Best Price & Time" потвърждаването на поръчката се извършва по един от следните начини:
  - за поръчки на стойност до 100 лв. – автоматично
  - за поръчки на стойност над 100,01 лв. – след заплащане на поръчката по един от предложените в т.5.2. начини.
 2. За Специални поръчки потвърждаването на поръчката се извършва чрез пълно предплащане по един от предложените в т.5.2. начини.

 

 1. ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОРЪЧКАТА:
 1. Заплащането на поръчки до 100 лв. се извършва с наложен платеж при доставка или получаване от магазина на Търговеца в брой или с дебитна/кредитна карта.
 2. Заплащането на Специални поръчки и поръчки по политиката "Best Price & Time" на стойност над 100,01 лв. се извършва:
  - в магазина на Търговеца
  - в брой или с дебитна/кредитна карта
  - дистанционно на виртуален MyPOS терминал на Търговеца
  - по банков път
  - чрез паричен превод през ePay/EasyPay

 

 1. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧКАТА:
 1. Доставката до България се извършва с куриерска/спедиторска фирма по избор на Търговеца.
 2. В случай на забавяне или липса на наличност на поръчаните артикули, клиентът ще бъде уведомен не по-късно от 2 работни дни от настъпване на обстоятелството.
 3. Срокът за доставка на поръчка по политиката "Best Price & Time" е 20 (двадесет) работни дни от датата на потвърждаване на заявката.
 4. Срокът за доставка на стоките от специални поръчки е 45 работни дни от деня на потвърждаване на поръчката.
 5. Получаването на поръчката се извършва:
  - лично предаване в магазина на Търговеца - безплатно
  - доставка до офис на Еконт – според тарифната политика на куриера
  - доставка до адрес с Еконт – според тарифната политика на куриера
 6. Търговецът се освобождава от отговорност за всяко забавяне или невъзможност за изпълнение на задълженията си, ако това изпълнение е възпрепятствано или забавено от причини, породени от форсмажорни обстоятелства и непреодолими природни явления, стачки, бунтове, война, лицензионни режими, установени от съответните компетентни органи по надлежния ред.

 

 1. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА:
 1. Поръчка може да бъде отказана изцяло или частично от клиента в срок от 14 работни дни след получаването ѝ, без да посочва конкретна причина.
 2. Върнатата стока трябва да бъде с ненарушена опаковка, без следи от употреба и в работещо състояние.
 3. Възстановяването на стойността на отказаната поръчка се извършва по банков път до 14 дни от връщането на отказаните стоки. 
 4. Клиентът заплаща стойността на куриерската услуга за връщане на поръчката.
 5. По желание на клиента, дължимата сума за възстановяване може да бъде приспадната от други бъдещи поръчки.

 

 1. ГАРАНЦИЯ И ЗАМЯНА:
 1. Обща гаранция - всички стоки, поръчани през Търговеца притежават 2 години гаранция (с изключение на консумативи - батерии, топчета, газ).
 2. Еърсофт репликите имат 2 години гаранция за механични повреди при следните условия:
  - репликата е била редовно обслужвана (поне веднъж годишно) от сервиза на Търговеца или друг доверен сервиз (трябва да бъде представен документ удостоверяващ техническото обслужване);
  - всички технически подобрения и промени са били извършени от сервиза на Търговеца или друг доверен сервиз (трябва да бъде представен документ удостоверяващ извършения ъпгрейд);
  - всички части, които са различни от базовите имат отделна гаранция, която е уговорена в Гаранционните условия на Сервиза.
  - репликата не е подлагана на намокряне или потапяне във вода или други течности, не е изпускана, удряна, смачквана, огъвана
  - сервизните пломби са ненарушени, а в случай на тяхното отсъствие не са налице следи от отваряне, разглобяване или подмяна на части
 3. Срокът за гаранционно обслужване или замяна е до 30 работни дни.
 4. Търговеца не предлага възможност за ограничаване/намаляване на гаранцията със съответния отбив от цената.

 

 1. НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
 1. При липсващ или грешен артикул от поръчката, по избор на клиента:
  - стойността му се възстановява в рамките на 14 работни дни по банков път
  - стойността му остава на кредит и се приспада от стойността на следващи поръчки или покупки в магазина
  - Търговецът поръчва аналогичен артикул от друг магазин
 2. Връщането на сгрешения артикул е за сметка на Търговеца.

 

 1. ОТКАЗ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА:
 1. Търговецът може да откаже изпълнението на дадена поръчка в следните случаи:
  - поръчаната стока е забранена или попада в специален лицензионен режим за експорт в страната от която бива експортирана;
  - поръчаната стока е забранена за разпространение или попада под специален лицензионен режим на територията на България;
  - търговецът има съмнения относно надлежащото качеството на стоката и потенциалните му неоправдани разходи за гаранционно обслужване или възможността стоката да навреди на живота и здравето на клиента.
  - клиента няма навършени 18 години и не е представил писмено разрешение от родител, за закупуване на стоката.
  - когато продуктът е наличен в сайта на Търговеца.
 2. В случай на отказ от изпълнението на поръчка, Търговеца възстановява сумата на клиента.

 

 1. С потвърждаването на поръчка, клиента се съгласява с настоящите Общи условия за извършване по поръчки по заявка от търговски партньори на Търговеца.